Mauritiushaven Amsterdam

24 april 2012

In opdracht van het havenbedrijf Amsterdam heeft Tebezo de oevers van de nieuwe Mauritiushaven ingericht. Onderdeel hiervan was tevens het aanbrengen van afmeervoorzieningen voor de scheepvaart. Pro-linQ ingenieurs heeft de maatvoering, uitzetwerkzaamheden, surveywerkzaamheden alsmede het aanleveren van de 3D-machinefiles verzorgd.