Tebezo Grond-, Water- en Wegenbouw 2008-2010

6 september 2011

Houthaven Zutphen, 2008

Voor Tebezo uit Genemuiden verzorgd Pro-LinQ de metingen (incl. controleberekingen) in de Houthaven te Zutphen. De Houthaven is een museumhaven en biedt ligplaatsen aan historische binnenvaartschepen. De haven vormt een brug tussen de stad Zutphen, de IJssel en het historisch cultureel varend erfgoed. De werkzaamheden (baggerwerk en kadeverbeteringen) in de Houthaven zijn afgerond.

Oud Loosdrecht, 2009

 

Hanzelijn / Drontermeertunnel, 2009

In opdracht van Ballast Nedam, Specialistisch Grondverzet heeft Tebezo het natte grondwerk en de bodembescherming ter plaatse van de tunnelbak gerealiseerd. Deze tunnelbak is onderdeel van de toekomstige spoorverbinding Zwolle / Lelystad, de Hanzelijn. Pro-linQ heeft de maatvoering en het 3D-model t.b.v. de baggerwerkzaamheden verzorgd.

Renovatie Kribben, oevers en damwanden Geldersche IJssel, 2009

In opdracht van Rijkswaterstaat Oost Nederland, dienstkring Twentekanalen en IJsseldelta gaat Tebezo aan de slag met een grootschalige renovatie van kribben, oevers en damwanden op de vaarwegen Geldersche IJssel, Twentekanalen, Zwarte Water, Meppelerdiep en aangrenzende vaarwegen.

De herstelwerkzaamheden op ca. 350 locaties bestaan o.a. uit:

  • het aanvullen van spoelgaten met klei
  • het bijstorten van stortsteen rondom en boven op de stortkribben
  • het herstellen van zetwerk en split aanbrengen op de zetkribben
  • het herstellen van gordingen, deksloven en damwanden


Vervangen Oude- en Nieuwe Harlingersteiger Enkhuizen, 2010

Voor de Gemeente Enkhuizen heeft Tebezo 2 steigers vervangen, deze steigers zijn bedoeld voor de vele toeristen die per charterboot Enkhuizen bezoeken. Pro-linQ heeft de hier uitzetwerkzaamheden verzorgd

Uitzetten & revisiemeting bakens Kagerplassen, 2009 / 2010

ProlinQ heeft ten behoeve van nieuw te plaatsen bakens c.q. lichtopstanden, de revisiemeting verzorgd.