Van der Woude b.v. Franeker

9 september 2011

Afrikahaven Amsterdam

Van der Woude Grondverzet BV heeft als onderaannemer de opdracht verworven van N.Kraaijeveld Constructieve Waterbouw voor de uitvoering van het grondwerk zoals omschreven in het bestek “Boord-boord voorzieningen Afrikahaven’.

Pro-linQ verzorgt de meet- en uitzetwerkzaamheden (nat en droog), het maken van 3D-modellen t.b.v. de machinebesturing op de kranen / baggerpontons, volumeberekeningen, CAD-werkzaamheden (Civil 3D 2012).

Diverse Baggerwerken

Pro-linQ heeft t.bv. kanaalverruimingen c.q. baggerwerken surveywerkzaamheden uitgevoerd. Tevens zijn de bestekstekeningen omgezet naar 3D-modellen. Vervolgens is deze data ingevoerd in een baggercomputer (systeem: PCX / Digmaster).

Projecten:

 

  • Baggerwerkzaamheden aquaduct Galamadammen (2006)
  • Baggeren Kalkhaven en Zwettehaven te Leeuwarden (2010)
  • Baggerwerkzaamheden Stroomkanaal te Lemmer (2010)
  • Baggerwerkzaamheden Roermond (2010)
  • Baggerwerkzaamheden De Brekken ‘Verruiming Prinses-Margriet kanaal’ (2010)
  • Baggerwerkzaamheden Spannenburg ‘Verruiming Prinses-Margriet kanaal’ (2010)
  • Baggerwerkzaamheden Oude Schouw ‘Verruiming Prinses-Margriet kanaal’ (2010)
  • Baggerwerkzaamheden Lagevaart Lelystad (2011)
  • Baggerwerkzaamheden en afstorten Eemshaven: aanleg Vopak steiger Julianahaven. Hoofdaannemer: combinatie N.Kraaijeveld B.V. / De Klerk Werkendam (2011)