Civiele techniek

Binnen de civiele sector heeft Pro-linq ingenieurs al vele ontwerpen van werken mogen uitvoeren; van natuurontwikkelingen tot jachthavens en van het omzetten van tot het maken van 3D-modellen van golfbanen en ontgravingsmodellen/ vergunningsmodellen voor zandwinlocaties. De 3D-modellen kunnen o.a. gebruikt worden voor hoeveelhedenberekeningen en machinebesturing (kranen, zandzuigers, bulldozers, etc).

Voor een toenemend aantal opdrachtgevers ontwerpt Pro-linQ 3D-Modellen of zet 2D-bestekstekeningen om naar een drie-dimensionaal model ten behoeve van 3D-machinebesturing. De modellen zijn zowel ten behoeve van het ‘droog’ grondverzet (bijvoorbeeld: golfbanen, natuurontwikkelingsprojecten, oever- en kadewerken) als voor projecten ‘in den natte’ (bijvoorbeeld: baggerwerken, zandwinlocaties, vaarwegen) ontworpen.

Het is belangrijk dat grondverzetwerkzaamheden slimmer, efficiënter en sneller uitgevoerd worden om de concurrentie voor te blijven. Een 3D-machinebesturing is geschikt voor allerlei werkzaamheden, van grote grondverzetprojecten tot fijne profileringen onder helling. De voordelen zijn o.a.: een kostenverlaging van personeel en machineverbruik, snelle uitvoering, minder vaak opnieuw beginnen, geen piketten meer nodig (besparing op inhuur landmeters). Kortom: een beter eindresultaat voor uw organisatie.

In het kader van de beperking van de risico’s op stabiliteitsverlies van taluds in o.a. zandwinlocaties, is het noodzakelijk dat het winnen van sediment middels een gecontroleerde werkwijze wordt uitgevoerd.

In de voorschriften van overheidsinstellingen (Provincie) staat regelmatig vermeld dat ter voorkoming van grondmechanische, onveilige situaties binnen het terrein van vergunning, de zuig- c.q. baggerwerkzaamheden zo zorgvuldig en gecontroleerd mogelijk moeten worden uitgevoerd. Veelal wordt vereist dat aan boord van de zuiger een geautomatiseerd meet-c.q. registratiesysteem aanwezig moet zijn ( baggermonitoring), waarmee continu een nauwkeurig inzicht wordt verkregen in de plaats van de instroomopening van de zuigbuis ten opzichte van:

 • de lijn van de aan te leggen / te handhaven (diepte-) insteek van de ontgronding.
 • de lijn(en) van de voorgeschreven te handhaven maximale diepte(n) van de onderwaterbodem.
 • de hellinglijn(en) van de aan te leggen / te handhaven onderwatertaluds.

Pro-linQ Ingenieurs B.V. is voor een aantal projecten gevraagd om een 3D-clash controle uit te voeren. In het aangenomen werk, was een clash controle als besteksverplichting opgenomen. Normaliter zijn de standaard bestekstekeningen 2-dimensionaal (‘plat’) en is de geometrie op basis van 2D bepaald. Het omzetten van 2D-bestekstekeningen naar een 3-dimensionaal model is voor ons niet vreemd, wij doen dit al meer dan 18 jaar voor onze opdrachtgevers. De opdrachtgevers zijn veelal aannemers in de Civiele Techniek/GWW-sector: baggerwerkzaamheden, natuurontwikkelingsprojecten, golfbanen (nationaal en internationaal), wegenbouw, zand- en grindwinnners.

Middels 3D-modellen maken wij bestanden gereed voor 3D-machinebesturing, bepalen wij de hoeveelheden, monitoren wij op oeverstabiliteit etc etc.

Wat is Clash Detection?
In de ontwerpfase werken wij alleen of met diverse partijen een onderdeel van het complete project uit. De oplossing van een onderaannemer kan door het werk van een andere onderaannemer lopen: bijvoorbeeld leidingen die door een constructief element lopen, grout-ankers die elkaar kruisen of kruisen met gestuurde boringen. Door van de verschillende disciplines 3D-ontwerpen te maken en deze samen te voegen in 1 tekening kan een specialist van Pro-linQ ingenieurs controleren/analyseren of er geen problemen c.q. afwijkingen optreden.

Wanneer er een afwijking wordt geconstateerd noemen we dit een clash. Er zijn twee soorten clashes. Een hard- en een softclash. Een hardclash is wanneer er bijvoorbeeld in de ontwerpfase geen sparing is getekend voor een leiding. De leiding raakt dan het element. Dit is dus een fysieke clash. Een softclash is een clash die vaak niet direct wordt geconstateerd. Denk hierbij aan een deur in een bedieningsunit die dicht is gemodelleerd. Achter de deur bevindt zich een installatie unit. Wanneer in de praktijk de deur open zou gaan zou die dus tegen de unit aandraaien. Dit is niet geoorloofd. Door slim te modelleren kunnen clashes al in het ontwerp worden opgespoord en uiteindelijk worden opgelost. Ook de opdrachtgever kan aan de hand van het 3D-model beter worden geïnformeerd over het eindproduct. Zo wordt het proces geoptimaliseerd, (faal)kosten worden gereduceerd/ geminimaliseerd, de kwaliteit verbetert en komt de opdrachtgever bij oplevering niet voor verrassingen te staan.

Gebruik van Clash Detection bij damwandconstucties
Pro-linQ ingenieurs heeft voor diverse opdrachtgevers in de ‘damwandbranche’ bestekstekeningen omgezet naar een 3D-model. Alle facetten van de constructie zoals het damwandprofiel, de ankerstangen, de lengte van het groutlichaam , aangrijppunt/ insteek niveau, helling/hoek, worden in het 3D-model opgenomen. In het softwarepakket AutoCad Civil-3D wordt een Clash Dectection uitgevoerd waarbij een eventuele clash door de software automatisch gedetecteerd wordt als conflict in het model. Dit kunnen bij voorbeeld kruisende ankerstangen zijn of ankers waarbij de groutlichamen in elkaars invloedgebied zitten. In het ontwerpproces voeren wij regelmatig clashcontroles uit, zodat veel fouten al ver voor de uitvoering worden onderkend. Deze punten worden samen met een 3D weergave, teruggekoppeld aan de betrokkenen zodat e.e.a. kan worden bijgesteld (na aanpassing van de constructie worden er nieuwe constructieberekeningen uitgevoerd, vervolgens wordt het 3D-model aangepast en een nieuwe Clash Detection uitgevoerd). Het uiteindelijke doel is om een geheel maakbaar en clashvrij 3D-model op te leveren die gebruikt kan worden tijdens de realisatie

Gebruik van Clash Detection bij damwandconstucties en kunstwerken
Wanneer er een damwandconstructie bij een kunstwerk wordt geplaatst krijgen we te maken met een extra dimensie in het 3D-model: de fundering van het kunstwerk. Het palenplan (bv. trek- en schoorpalen) van het kunstwerk wordt samen met de verankering van de damwand omgezet naar een 3D-model. Vervolgens wordt er een Clash Dectection uitgevoerd waarbij een eventuele clash door de software automatisch gedetecteerd wordt als conflict in het model.

 

Voor een aantal opdrachtgevers heeft Pro-linQ ingenieurs de ‘platte’ ontwerp tekeningen/ -schetsen van golfbaan architecten omgezet naar 3D-modellen ten behoeve van 3D-ontgravingsmodellen (kranen en bulldozer). Tevens hebben wij de in- en uitmetingen verzorgd van enkele golfbanen.

Referentie projecten:
 • Golfbaan De Haar (20.109)
 • Golfbaan Wilnis (20.101)
 • Golfbaan Lingewaal te Spijk (08.130)
 • Golfbaan Sint Gilles België (16.155)
 • Golfbaan Sterrebeek (15.114)
 • Golfbaan Kroonprins (15.128)
 • Golfbaan Koksijde (11.121)
 • Golfbaan Oirschot 12.120)
 • Golfbaan Beveren (11.150)
 • Golfbaan Winkel (12.137)
 • Golfbaan Damme (13.113)
 • Golfbaan Texel (12.165)
 • Golfbaan Benthuizen (09.161)
 • Golfbaan Griekenland (06.114)

Bekijk ook