Geodesie

Tijdens de voorbereiding, uitvoering en afronding van projecten, nemen landmeetwerkzaamheden een belangrijke plaats is. Voorafgaand aan het opstellen van een bestek, of zelfs al in de planfase (projectontwikkeling), is het aan te raden een gedegen terrein- c.q. nulmeting (DTM) uit te laten voeren. Een nulmeting (Digitaal Terrein Model) en/of profielmetingen (watergangen, kaden e.d.) is de basis van alle navolgende werkzaamheden zoals ontwerp, grondbalans, volumeberekeningen, zettingsberekeningen, bestek & bestekstekeningen. Na uitvoering van het bestek worden de werkzaamheden gecontroleerd (uitmeting).

De landmeetkundige activiteiten
van Pro-linQ bestaan uit:

Geodesie

DTM-metingen

Geodesie

Grondslagmetingen

Geodesie

Deformatiemetingen

Geodesie

Situatiemetingen

Geodesie

Revisiemetingen

Geodesie

Kabels- en leidingenregistratie

Geodesie

(Nauwkeurigheids-) waterpassingen

Geodesie

Uitzetten van bouw-, uitbreidingsplannen

Geodesie

Inmeten van waterlopen / watergangen

Geodesie

Volumeberekeningen (DTM / dwarsprofielen)

Geodesie

Ontwerp-, en rekenwerkzaamheden (3D)

Geodesie

hoeveelhedenberekeningen (cutt/fill), grondbalans

Bekijk ook